Onze missie en werking

promotie binnenvaart vlaanderen missie en werking pbv

PBV stimuleert het overleg tussen:

  • Alle waterweggebruikers onderling (varende ondernemers, verladers, bevrachters, recreanten, rederijen, expediteurs, containerterminals, enz.),
  • De waterweggebruikers en alle betrokken overheden,
  • De binnenvaartsector en potentiële nieuwe gebruikers.
    • PBV streeft ernaar om zo veel mogelijk gemeenschappelijke standpunten te formuleren.
    • PBV trekt als neutrale partner mee aan de kar om knelpunten weg te werken. De vzw beschikt over heel wat expertise en is nauw betrokken bij projecten rond instroom, river information services, marktprospectie, reglementering en havenoverleg.
  • De vereniging is een neutraal adviesorgaan en toegankelijk aanspreekpunt.
  • PBV heeft als belangrijkste doelstelling bij al haar activiteiten om het aandeel van watergebonden vervoer in het totale goederentransport te verhogen. Op die manier bouwt PBV mee aan een economisch, ecologisch en maatschappelijk sterkere regio.

Binnenvaart

foto binnenvaartOnbekend maakt onbemind. En onderbenut: de Vlaamse bedrijfswereld maakt te weinig gebruik van de troeven die de moderne binnenvaart hen biedt. Heel wat ondernemingen zouden een aanzienlijke efficiëntiewinst kunnen realiseren door hun goederenstromen te herbekijken. Op het eerste gezicht klopt het wel dat een binnenschip trager vaart dan een vrachtwagen rijdt. Maar wie verder dan dat kijkt, beseft dat betrouwbare just-in-time leveringen heel wat logistieke processen sneller en efficiënter laten verlopen.
Weet je niet hoe je de stap naar het water moet zetten? Via deze website helpen wij je op weg.
Varende ondernemers kunnen hun schip in de kijker zetten via de schependatabank en adressengids. Ze vinden op binnenvaart.be alle informatie over relevante reglementeringen, steunmaatregelen, river information services en diensten zoals afvalinzameling of walstroom.
Ben je gewoon geïnteresseerd in de binnenvaart, of ben je student met een opdracht over de binnenvaart: check onze website en vind de info die je  nodig hebt!


Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen

foto shortsea

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen streeft ernaar om vervoer via SSS te bevorderen. De vzw richt zich zowel op goederenstromen die in Vlaanderen worden gegenereerd of ontvangen, als op Europees transitverkeer.
Het promotiebureau fungeert als neutraal adviesorgaan en toegankelijk aanspreekpunt. Het stimuleert het overleg tussen alle betrokken actoren. Het helpt knelpunten op te lossen en het maakt de troeven van SSS bekender bij potentiële gebruikers.
Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen heeft als doelstelling om het marktaandeel van SSS als duurzame oplossing binnen een intermodale door-to-door-logistiek te verhogen. Het promotiebureau helpt zo om het probleem van de congestie op de Vlaamse wegen en het daaraan verbonden probleem van de mobiliteit op te lossen.


Waterrecreatie

promotie binnenvaart vlaanderen missie en werking recreatieDe vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen stimuleert de recreatie op en langs rivieren en kanalen in Vlaanderen. Het fijnmazige Vlaamse waterwegennet biedt ook waterrecreanten tal van mogelijkheden. In weinig streken ter wereld vind je, zó dicht bij elkaar, zó veel variatie: middeleeuwse stadskernen, ongerept platteland, natuurgebied, kastelen, gastronomische restaurants... Van op je motorjacht, huurboot of aan boord van een passagiersschip ontdek je een verrassend ander Vlaanderen. Waterrecreatie.be bied je een praktisch overzicht van hoe je kunt genieten op en langs de Vlaamse binnenwateren. Kies voor een van de betoverende vaarlussen. Groot of klein, naargelang je een paar dagen dan wel een paar weken tijd uittrekt. Of wil je weten waar er nieuwe aanmeerplaatsen zijn? Welke brevetten en certificaten je nodig hebt? Waar je een boot kunt huren? Wat de mooiste kajakroutes zijn? Of waar je andere watersporten kunt beoefenen? Ontdek het allemaal op waterrecreatie.be